Söderadvokater


Advokat Karin Ericsson


Karin Ericsson Advokatbyrå AB


08-644 97 70


Familjerätt · Tvistemål


Bodelning · Arv & Testamente


Brottmål - även Ekobrott


Företagarjuridik - även Arbetsrätt


Asylrätt · Försäkringskasseärenden


Kungsgatan 37, 4 tr, 111 56 Stockholm


(vid Hötorget)


 Kontakt: karin.ericsson@soderadvokater.se